ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΟΙΚΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ κάθε μήνα για δύο χρόνια

Μηδενική εγγύηση με πάγια εντολή

Χρέωση ενέργειας 0,0895€/kWh -30% ΔΩΡΕΑΝ ΡΕΥΜΑ

Τελική τιμή: 0,06265 €/kWh

Πάγιο

<800kWh/4μηνο

2,5€ / μήνα

800kWh - 1500kWh/ 4μηνο

3,80€ / μήνα

>1500 kWh/ 4μηνο

4,80€ / μήνα

 

Η προσφορά ισχύει με 24μηνη σύμβαση

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.